Een toegewijde organisatie

Compartijn gelooft in kleinschalig wonen met zorg voor mensen die kwetsbaar oud worden. Veelal hebben zij een psychogeriatrische aandoening als dementie, eventueel in combinatie met een somatische aandoening. Naast de luxe, stijlvolle woonomgeving treft u bij ons persoonsgerichte zorg en service. De menselijke maat ziet u terug in onze huiselijke omgeving, familiegerichtheid, aandacht voor goed en gezellig eten en drinken, maar vooral in de tijd en aandacht die we voor u en uw gasten hebben. Onze mensen zijn vanzelfsprekend professioneel, maar zijn bovenal liefdevol en gepassioneerd.

‘ Naar onze overtuiging verdient leven het om samen beleefd te worden. Altijd, overal en in alles. Samen zorgen we voor zinvol leven en zin in leven. Dat is de basis voor onze woon- en zorgvisie. Wij noemen dat Comfort care voor senioren.’

Kwaliteit hoog in het vaandel

Onze bewoners en hun families verwachten kwalitatief hoogwaardige zorg en professionaliteit. Goed werkgeverschap draagt daar aan bij. Voor Compartijn zijn dat vanzelfsprekendheden. Wij voldoen aan alle kwaliteitseisen. Lees op deze pagina hoe wij onze kwaliteit borgen.

Aangesloten bij de NEVEP

We zijn aangesloten bij de NEVEP, de Nederlandse Vereniging van Particuliere ondernemers in kleinschalig wonen met zorg. We onderschrijven de visie van de NEVEP en maken gebruik van de door haar ontwikkelde tools als Nedap Ons. Op deze wijze organiseren en borgen we onze zorgdienstverlening en de betrokkenheid van de familie en voldoen we aan de toetscriteria van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). We maken beloften graag waar.

Samenwerking met Incluzio

Compartijn is een deelneming van Incluzio, een dochteronderneming van Facilicom Services Group. Facilicom is actief in de facilitaire dienstverlening en zorg- en welzijnssector en weet door efficiënt werken de kwaliteit van dienstverlening te verhogen. Ook bij Compartijn. Onze organisatie en huizen worden op professionele wijze ondersteund, zodat onze teams juist alle tijd hebben voor het bieden van goede zorg en ondersteuning. Het voordeel van een familie met inborst.

Altijd zo dichtbij mogelijk

De komende jaren worden er steeds meer huizen van Compartijn geopend, verspreid over heel Nederland. We willen namelijk zo dichtbij mogelijk zijn, ook dat hoort bij onze visie. Want alleen dan kunnen we onze filosofie helemaal waarmaken: thuis als thuis niet meer gaat.

Door Compartijn.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Niet meer tonen