Annet Meurs klachtenfunctionaris bij Compartijn

03-01-2017

Graag stellen we Annet Meurs aan u voor. Per 1 januari 2017 moeten zorginstellingen voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dat houdt in dat er een klachtenregeling van kracht is, er een klachtenfunctionaris beschikbaar is en dat de zorginstelling bij een erkende geschilleninstantie is aangesloten. Uiteraard voldoen wij aan deze verplichting. Annet heeft de rol van klachtenfunctionaris op zich genomen. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken.

Annet is, naast haar werk als klachtenfunctionaris van Compartijn, geestelijk verzorger in de ouderenzorg en een ziekenhuis. Vanuit de vele ontmoetingen die zij met mensen heeft, in alle mogelijke omstandigheden, merkt zij telkens weer hoe belangrijk werkelijke aandacht en erkenning voor mensen zijn. Dat geldt ook als er iets in de zorg niet naar tevredenheid verloopt en men daar van gedachten over wil wisselen of melding van wil maken. Annet is open, onbevooroordeeld en gaat integer en vertrouwelijk met informatie om. Zij hoopt, om het in haar eigen woorden te zeggen, dat men haar niet nodig heeft.

Door Compartijn.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Niet meer tonen